1. Általános üzleti feltételek


Az internetes játék szolgáltatója, a Development studio, s.r.o, felszólít minden felhasználót a következő üzleti feltételek betartására:
 
I. Fogalommmeghatározás
 a) Szolgáltató
 Szolgáltató a Development Studio, s.r.o. társaság, aki supershoot.eu internetes játék kizárólagos tulajdonosa.
 b) Felhasználó
 Felhasználónak minősül, aki a regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrálja magát a weboldalon, majd ezt követően legalább egyszer sikeresen bejelentkezik a játékba.
 

II. Szolgáltatások
Hogy részt vehessen a játékban, a felhasználó köteles elfogadni a használati feltételeket, amelyek a játék hivatalos részére vonatkoznak a supershoot.eu webhelyen.
A szolgáltató biztosítja az alkalmazás hibátlan működését. Ennek ellenére létrejöhetnek hibák ill. kiesések az alkalmazás működtetése során. A felhasználónak nincs joga jóvátételt követelni a szolgáltatótól, ha a hiba ilyen kiesés útján keletkezett.


III. Játék
 a) Játék, kommunikáció
 A játék a felhasználó regisztrációjával kezdődik. A felhasználó köteles elolvasni, elfogadni és alkalmazni a használati feltételeket.
 A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címet használja, a szolgáltató kizárólag ezt a címet fogja használni a felhasználóval folytatott kommunikációra. Hivatalos e-mail cím, icq vagy skype használata erre a célra csak a felhasználó kérvényezése esetén lehetséges.
 b) Játék megszüntetése a felhasználó által
 A felhasználónak jogában áll megszüntetni a játékot az "elhagyni a csapatot" alkalmazás segítségével. Amennyiben a felhasználó nem vesz át új csapatot, kontója 7 napon belül megszűnik.
 Egy felhasználó csak egy felhasználói fiókot (kontó) birtokolhat. Kivételj azok a felhasználók képeznek, akik aktiválták a duális módot.
 c) Játék megszüntetése a szolgáltató által
 A szolgáltatónak jogában áll az általános üzleti feltételek be nem tartásának okából szüneteltetni vagy végleg megszüntetni a játékot.
 A felhasználó jogosult "fellebbezésre", de kizárólag az üzemeltető által meghatározott hivatalos internetes csatornákon.
 d) Pénz visszaigénylése
 Pénz visszaigénylésre egyik esetben sincs lehetőség: akkor sem,ha a játékot a felhasználó önként szünteti meg, akkor sem, ha a játékot az üzemeltető szünteti meg.
 Kivételt az az eset alkot, ha a szolgáltató véglegesen megszünteti a játékot annak ellenére, hogy a felhasználó betartotta a szabályokat és a  használati feltételeket. Ilyenkor lehetséges az el nem használt pontok visszaigénylése.
 e) Kiegészítő szolgáltatások
 A felhasználónak jogában áll használni ezeket a szolgáltatásokat, a szolgáltató által meghatározott árjegyzék szerint. Kiegészító szogáltatások aktiválása pontok feltöltés által lehetséges (postai utalvány vagy banki átutalás útján).
 A pontok feltöltésének időtartama a pénzutalás módjától függ. A szolgáltató nem vállal felelősséget a fizetés késéséért, ha annak a harmadik fél (bank, posta) tevékenysége az oka.
 Köteles viszont a pontok feltöltését biztosítani a fizetés kézhezvétele után 48 órával.
 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadjon el 3.32 eurónál (kb. 890,- Ft) alacsonyobb feltöltést. A szolgáltató ilyen fizetéseket visszautalhat a felhasználónak az illetékek levonása után,amit az utalást biztosító harmadik fél határoz meg az utalás költségeként.
 A kiegészítő szolgáltatások a felhasználót érintik, a felhasználói fiók (kontó) keretein belül. Kivételt a klub meze, valamint a klub virtuális játékosaival kapcsolatos szolgáltatások képeznek.
 3.32 euró (kb. 850 Ft) 100 pontnak felel meg.
 f) Kommunikációs csatornák
 A szolgáltató nem vállal feleľősséget a kommunikációs csatornák tartalmáért (felhasználók kommunikációja egymás között). Jogában áll azonban közbeavatkozni szabálysértés esetén.
 
IV. Használati feltételek
 A felhasználó a következő használati feltételeket köteles betartani:
- a torna szervezője nem kérhet a többi menedzsertől a részvételért pénzt, pontot és semmilyen más ellenszolgáltatást;
- egy felhasználó csak egy csapatot birtokolhat, egy számítógépról csak egy csapatot lehet irányítani (kivéve a duális üzemmódot);
- tilos a csapat nevében, a bejelentkezési névben stb. durva,trágár kifejezéseket használni, a csapat neve magába foglalja a város nevét, ahol a bajnokság játszódik. A csapat neve nem lehet gúnyolódó;
- csapatot egy hónapban csak egyszer lehet váltani;
- a felhasználó nem adhat el - vásárolhat játékosokat más összegért (különböző kölcsönös megegyezés alapján más menedzserekkel), mint az ő piaci áruk;
- a felhasználó nem bocsáthatja más személyek rendelkezésére bejelenkezési adatait;
- a mérkőzések nem manipulálhatók más felhasználók javára
- a menedzser kötelezi magát, hogy mint klubtulajdonos igyekszik nyereséges lenni, és a nyereséget a csapatba fekteti;
- tilos más menedzsereket mesgszólítani, kellemetlenné tenni számukra a játékot, megszólni, ócsárolni mást;
- tilos az OFM sokféleségét a játék rontására használni;
- tilos vulgáris kifejezések használata a kommunikációs csatornákon;
- az a felhasználó, aki nem törődik a csapatával, elveszíti klubját;
- mindenféle visszaélést a csapattal a felhasználó köteles jelenteni a support@supershoot.eu-nak;
- OFM-mel kapcsolatos kérdéseit küldje a support@supershoot.eu e-mail címre;
- nyereménytárgyakat csak teljesen kitöltött adatlappal rendelkező menedzserek kaphatnak;
- tilos rasszista, agresszív és erkölcstelen utalásokat tenni.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot szabálysértés esetén felfüggeszteni a felhasználói fiókot (kontót), az ismételt aktiváció 100 pontba kerül.
Az árat az aktuális árfolyam alapján határozzuk meg: 850 Ft

V. Adatok védelme
 A szolgáltatónak jogában áll a szabályok betartásának ellenőrzése céljából elmenteni az IP címet.


VI. Felhasználói fiók (kontó)
 Minden elért eredmény és számla virtuális és a szolgáltató tulajdona. A felhasználó semmilyen üzleti tevékenységet sem folytathat velük, tilos más felhasználói kontók befolyásolása csere- vagy pénzajánlatokkal.
 
VII. Garancia, károk
 A szolgáltató nem fogad el jogi köveltelményeket a játék során keletkezett károkért. Kivételt azok a károk képeznek, amelyek a szolgáltató gondatlansága révén jöttek létre.
A játék egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban a szolgáltató figyelmezteti a felhasználókat, hogy a hasonló játékok játszása veszélyes lehet az egészségre, amely veszélyeket ajánlatos szakorvossal konzultálni.
 
VIII. Feltételek változtatása
  A szolgáltaónak jogában áll a játék folyamán változtatni a feltételeket. Ezeket a változtatásokat érvénybe lépésük előtt 14 nappal a szolgáltató nyilvánosságra hozza.
 
IX. Személyes adatok védelme
Pénzutalás folyamán a szolgáltató egy harmadik fél szolgáltatásait is igénybe veszi. Az adatokat bizalmasan kezeljük, illetéktelen nem juthat hozzájuk.
 
X. Általános feltételek elutasítása
 Csak az a felhasználó vehet részt a játékban, aki elfogadja z általános feltételeket. A feltételek változtatása esetén a felhasználónak joga ellenkezését, nemtetszését kifejteni ezek érvénybe lépése előtt.
 Amennyiben a felhasználó nem ért egyet az általános feltételekkel, az a játékból való kizárást vonja maga után.
 

 
Az esetleges jövőbeli jogviták a játékosok és a játékot üzemeltető fél között peren kívüli megállapodással lesznek rendezve. Ha nem sikerül megállapodni peren kívül, akkor a vitáról a játékot üzemeltető fél székhelyén illetékes helyi bíróság dönt.